ble

Aktualności


20 kwietnia 2014

Alleluja!

Alleluja!

Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota;
rozerwała grobu pęta Ręka święta.
Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.
Alleluja!

Niechaj radosne Alleluja rozbrzmiewa wokół nas,
a zmartwychwstały Zbawiciel przynosi nam co dzień radość i nadzieję na życie wieczne.

Wasi duszpasterze

Do początku

12 kwietnia 2014

Triduum Paschalne

PietaZapraszamy do udziału w obrzędach Triduum Paschalnego. Jest to szczyt całego roku liturgicznego, czas celebracji najważniejszych momentów naszej wiary – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się liturgią eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

W Wielki Czwartek, podczas mszy świętej o godzinie 18.00, będziemy wspominać Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po celebracji Najświętszy Sakrament będzie przeniesiony do Ciemnicy, puste tabernakulum otwarte, zgaśnie wieczna lampka, a ołtarz zostanie obnażony i pusty. CiemnicaChciejmy czuwać wtedy wraz z Jezusem, wspominając Jego modlitwę w Ogrójcu. Wspólnie wejdźmy w czas męki Chrystusa.

Bądźmy też z Jezusem w Wielki Piątek, w dniu zadumy nad męką i śmiercią naszego Pana. Trwajmy cały dzień u Jego boku, zastanawiając się nad wielkością ofiary poniesionej dla nas. Wieczorem o godzinie 18.00 rozpoczniemy ceremonie wielkopiątkowe – Liturgię Słowa, Adorację Krzyża oraz obrzędy Komunii Świętej. Celebracje zakończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Biały welon na Monstrancji niech przypomina nam całun, którym okryte było ciało Zbawiciela.

PietaTrwajmy razem w zadumie i adorujmy naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. Również nazajutrz, w Wielką Sobotę, znajdźmy chwilę by przyjść adorować Chrystusa. Rano, o godzinie 8.00, wspólnie odśpiewajmy teksty Liturgii Godzin w czasie Ciemnej Jutrzni. Wieczorem, o godzinie 20.00, przeżyjemy Liturgię Wigilii Paschalnej. Czuwając, z zapalonymi świecami, będziemy czekać na zmartwychwstanie Pana. Na koniec zaś wspólnie będziemy radować się ze Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, podczas uroczystej procesji rezurekcyjnej.

Do początku

Aktualności

Informacje

Moja parafiaSakramenty

Kontakt

Autor strony: Piotr Dębowski