Aktualności


24 czerwca 2014

Diecezjalne obchody Jubileuszu Ruchu Szensztackiego

Jubileusz 2014

Na katowickiej stronie Ruchu Szensztackiego znajduje się obszerna relacja z Diecezjalnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia Ruchu, które miały miejsce 14 czerwca w naszej parafii. Szczególnie zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Krótka relacja z obchodów jest też na stronach katowickiego wydania Gościa Niedzielnego. Tutaj również dostępne są zdjęcia z uroczystości.

Do początku

19 czerwca 2014

Procesja Bożego Ciała

Dzisiaj rano daliśmy wspaniałe świadectwo wiary, idąc ulicami naszego miasta wraz z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować dzisiejszą uroczystość, szczególne zaś Bóg Zapłać składamy tym, którzy zbudowali wspaniałe ołtarze.

Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014
Boże Ciało 2014

.

Do początku

19 czerwca 2014

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana Bożm Ciałem, to dzień, kiedy szczególnie wspominamy Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii.

Procesja

Święty Jan Paweł II, podczas modlitwy Anioł Pański 14 czerwca 1998 roku, tak mówił o wymowie procesji Bożego Ciała:

"W każdą niedzielę wspólnota Kościoła gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu odkupieńczej ofiary Chrystusa, ustanowionego podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednakże lud chrześcijański otaczał tak wielkim kultem tę centralną tajemnicę wiary, że mniej więcej siedemset lat temu postanowiono wprowadzić specjalne święto, które pozwalałoby wiernym w pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała i Krwi Chrystusa - źródła i szczytu życia Kościoła.

Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.

Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: «Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem», a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację miłości. (…) Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia."

Do początku

26 maja 2014

Diecezjalne obchody Jubileuszu Ruchu Szensztackiego

Jubileusz 2014

Zapraszamy na diecezjalne obchody Jubileuszu Ruchu Szensztackiego, które odbędą się w parafii p. w. św. Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim - Radlinie II w dniu 14 czerwca 2014 r. o godz. 9.30.

Program:

9.30 - Powitanie i przygotowanie do Mszy Świętej

10.00 - Msza Święta - J. E. Ks. Abp Wiktor Skworc

11.30 - Koncert zespołu Cordis

12.00 - Agapa, świętowanie we wspólnocie

Do początku

17 maja 2014

Pierwsza Komunia Święta

kościół

Już jutro, w Piątą Niedzielę Wielkanocną, kolejna grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmie do swoich serc Pana Jezusa. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Do początku

14 maja 2014

Bierzmowanie

Dzięki uprzejmości pana Dariusza Konofał prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania, która miała miejsce 7 maja.

bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie
bierzmowanie

.

Do początku

11 maja 2014

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Dzień I: Eucharystia o godz. 7.00 w kościele parafialnym. Przejazd autokarem do Leśniowa. Wędrówka do Olsztyna (ok. 20 km). Nocleg w  Olsztynie.

Dzień II: Wędrówka z Olsztyna do Częstochowy (ok. 20 km). Nawiedzenie kaplicy Cudownego Obrazu. Nocleg w Częstochowie.

Dzień III: Pobyt na Jasnej Górze: Eucharystia, droga krzyżowa, modlitwa różańcowa. Powrót autokarem do Radlina ok. 18.00.

Codziennie: wspólna modlitwa, Eucharystia i budowanie pielgrzymkowej wspólnoty.

Koszt noclegów, przejazdu (transportu) i ubezpieczenia: 130 zł. Przy zapisach zaliczka - 50 zł. Prosimy również o podanie nr PESEL, adresu i tel. kontaktowego. Zapisy do 11 czerwca w zakrystii. Bliższych informacji udziela ks. Grzegorz. Spotkanie organizacyjne - 11 czerwca po mszy wieczornej.

Do początku

11 maja 2014

Wczesna Komunia Święta

Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia
Komunia

.

Do początku

10 maja 2014

Wczesna Komunia Święta

kościół

Już jutro, w Niedzielę Dobrego Pasterza, czternaścioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmie do swoich serc Pana Jezusa. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Do początku

3 maja 2014

Bierzmowanie

W najbliższą środę, 7 maja, w naszej parafii arcybiskup senior Damian Zimoń udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii, oraz z parafii św. Herberta i parafii św. Izydora. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym.

Dzień wcześniej, we wtorek 6 maja, o godz. 16.30 będzie okazja do spowiedzi świętej, a o 19.00 odbędzie się próba generalna, na którą zapraszamy młodzież wraz ze świadkami. Po próbie, około godziny 20.00, do kościoła zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania.

Katechizm Kościoła Katolickiego o bierzmowaniu:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15); ściślej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

Do początku

27 kwietnia 2014

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że dzisiaj jest szczególnie wezwany, by głosić światu to orędzie. Nie może zaniechać tej misji, skoro wzywa go do tego sam Bóg przez świadectwo św. Faustyny.

A wybrał Bóg do tego nasze czasy. Może dlatego, że wiek XX, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególny sposób „misterium nieprawości”. Z tym dziedzictwem dobra, ale też i zła weszliśmy w nowe tysiąclecie. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić „wielkim nieobecnym” w kulturze i społecznej świadomości narodów. „Tajemnica nieprawości” wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy.

Doświadczając tej tajemnicy, człowiek przeżywa lęk przed przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Może właśnie dlatego przez świadectwo skromnej zakonnicy z Łagiewnik Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, ażeby wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga.

św. Jan Paweł II

Do początku

27 kwietnia 2014

Kanonizacja

Święty Jan Paweł II i święty Jan XXIII.


We wspólnocie Kościoła cieszymy się dwoma nowymi świętymi papieżami. Jeden jest nazywany Papieżem Uśmiechu, drugiego imiona są marką samą w sobie. Jeden czuł szczególną sympatię do Polski, obierając w latach seminaryjnych za wzór św. Stanisława Kostkę; drugi przez fenomen swojego pontyfikatu tę sympatię rozszerzył po całym świecie. Jan Paweł II Jan XXXIII

Jan XXIII, mimo zaledwie pięcioletniego pontyfikatu, zwołał Sobór Watykański II. Nikt się nie spodziewał, że jego posługa może być dla Kościoła aż tak ważna. Jan Paweł II, przez 27 lat pontyfikatu, wcielał w życie nauczanie soborowe, dążąc do tego, aby Kościół był autentycznym świadkiem Chrystusa.

Obydwaj nowi święci w swoich encyklikach przypominali, że Ewangelia powinna znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym. Jan Paweł II pisał ponadto m.in. o człowieku, o Osobach Trójcy Św., o Maryi, o Eucharystii, o Miłosierdziu Bożym, o jedności chrześcijan. Jego nauczanie pozostaje wciąż niezgłębionym źródłem inspiracji.

Jan XXIII i Jan Paweł II to święci bardzo medialni, którzy za życia potrafili z łatwością zjednywać sobie ludzi – sposobem bycia pokazywali, że Kościół jest autentycznie zainteresowany radościami i troskami współczesnego człowieka.

Kanonizowani papieże podpowiadają nam, że świętość nie jest drogą zarezerwowaną dla niektórych, ale zaproszeniem dla wszystkich. Jan XIII powiedział: „Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłę”, a Jan Paweł II: „Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”.

Wspomnienie liturgiczne św. Jana XXIII będziemy obchodzić 11 października, a św. Jana Pawła II 22 października.

Do początku

20 kwietnia 2014

Alleluja!

Alleluja!

Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota;
rozerwała grobu pęta Ręka święta.
Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.
Alleluja!

Niechaj radosne Alleluja rozbrzmiewa wokół nas,
a zmartwychwstały Zbawiciel przynosi nam co dzień radość i nadzieję na życie wieczne.

Wasi duszpasterze

Do początku

12 kwietnia 2014

Triduum Paschalne

Pieta Zapraszamy do udziału w obrzędach Triduum Paschalnego. Jest to szczyt całego roku liturgicznego, czas celebracji najważniejszych momentów naszej wiary – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się liturgią eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

W Wielki Czwartek, podczas mszy świętej o godzinie 18.00, będziemy wspominać Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po celebracji Najświętszy Sakrament będzie przeniesiony do Ciemnicy, puste tabernakulum otwarte, zgaśnie wieczna lampka, a ołtarz zostanie obnażony i pusty. Ciemnica Chciejmy czuwać wtedy wraz z Jezusem, wspominając Jego modlitwę w Ogrójcu. Wspólnie wejdźmy w czas męki Chrystusa.

Bądźmy też z Jezusem w Wielki Piątek, w dniu zadumy nad męką i śmiercią naszego Pana. Trwajmy cały dzień u Jego boku, zastanawiając się nad wielkością ofiary poniesionej dla nas. Wieczorem o godzinie 18.00 rozpoczniemy ceremonie wielkopiątkowe – Liturgię Słowa, Adorację Krzyża oraz obrzędy Komunii Świętej. Celebracje zakończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Biały welon na Monstrancji niech przypomina nam całun, którym okryte było ciało Zbawiciela.

Pieta Trwajmy razem w zadumie i adorujmy naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. Również nazajutrz, w Wielką Sobotę, znajdźmy chwilę by przyjść adorować Chrystusa. Rano, o godzinie 8.00, wspólnie odśpiewajmy teksty Liturgii Godzin w czasie Ciemnej Jutrzni. Wieczorem, o godzinie 20.00, przeżyjemy Liturgię Wigilii Paschalnej. Czuwając, z zapalonymi świecami, będziemy czekać na zmartwychwstanie Pana. Na koniec zaś wspólnie będziemy radować się ze Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, podczas uroczystej procesji rezurekcyjnej.

Do początku

Aktualności

Informacje

Moja parafiaSakramenty

Kontakt

Autor strony: Piotr Dębowski